9. závodní den 31.7.

08:30 – Den začíná modrou oblohou a teplotami kolem 23°C. Tlaková výše pomohla a včera odletěly všechny třídy své úlohy. Po briefingu v 10h budeme vědět víc o plánu na dnešní odpoledne. V každém případě jdeme stavět kluzáky na grid RWY 08. Plán prací je hotový, každý zná svojí roli, jdeme na to.


10:35 – briefing máme za sebou, piloti si vzali své task-sheety, úlohy pro každou třídu.


12:45 – startujeme 🙂


14:20 – otevřena poslední startovní páska, všechny kluzáky ve vzduchu, pohyb kluzáků na trati můžete sledovat online zde.


16:30 – začínají přílety prvních kluzáků. Po přistání musí kluzák oputit to nejdříve vzletovou a přistávací dráhu (Runway) a zaslat svůj soubor se záznamem letu k vyhodnocení sportovními komusaři. Výsledky každé z úloh jsou po pečlivém vyhodnocení a kontrole publikovány na webu – pro každou třídu dnes zvolte Task 7.


Úloha A: rychlostní úloha pro všechny třídy.

Úloha B: úloha přes určené prostory pro všechny třídy. Cílem pilota je uletět v určeném čase co největší vzdálenost v předepsaných oblastech.

Úloha B bude zvolena v případě, že se počasí vyvine nepříznivě pro úlohu A.

Klubová třída: 236 km, Standardní třída: 259 km, 20M třída: 251 km

Předpokládaný čas vzletů je 12:00, předcházet bude kontrolní let “chrousta”, který prověří vhodnost situace pro vzlety všech tříd.


 
« 1 of 2 »