Poskytujeme kvalitní a vyvážený servis komínů

Netrapte se minulostí a nebojte se budoucnosti při využívání komínu. Kvalitní revize komínů Vám zajistí specializovaná firma, která se zaměřuje na komplexní kontrolní i očistnou činnost. Monitoring správného stavu komína spadá do kategorie nutných povinností, kterých si majitelé nemovitostí musejí jednoznačně všímat. Uvádíte-li komín po přestavbě znovu do provozu, přecházíte-li na jiný druh paliva, připojili-li jste jiný spotřebič, obraťte se na odborníka, který vše profesionálně zreviduje a následně vydá zprávu, která bude po všech stránkách odpovídat zákonné normě.

Pracujeme dle vyváženého a zákonu odpovídajícího manuálu

Pro bezproblémovou topnou sezónu představuje revize komínů prakticky neopomenutelnou záležitost. Změna jakéhokoliv rozsahu a obsahu musí být vždy zakotvena v konkrétní a kompletní revizní zprávě, kterou provádí zkušení a v oboru se skvěle orientující specialisté. Nenechejte se vinou nedbalosti poškodit a urychlete proces schvalování nezávadnosti spalinového systému u nemovitosti, jíž jste vlastníkem, s podporou erudovaných kominíků.