Končia sa prázdniny a Vy nastupujete na Vaše prvé pracovné miesto. Vraciate sa do rodného mesta. Do školy, v ktorej ste sám ešte pred časom dral nohavice, ako učiteľ výtvarnej výchovy. Vaši bývalí učitelia budú od septembra Vašimi kolegami. Máte trému. Budete stáť pred plnou triedou detí a musíte ich zaujať. Rozmýšľate, či ich kreslenie […]

Učiteľ výtvarnej výchovy, Vaše prvé zamestnanie

Končia sa prázdniny a Vy nastupujete na Vaše prvé pracovné miesto. Vraciate sa do rodného mesta. Do školy, v ktorej ste sám ešte pred časom dral nohavice, ako učiteľ výtvarnej výchovy. Vaši bývalí učitelia budú od septembra Vašimi kolegami. Máte trému. Budete stáť pred plnou triedou detí a musíte ich zaujať. Rozmýšľate, či ich kreslenie a maľovanie bude baviť, alebo si hodiny s Vami len pretrpia. Prezeráte si osnovy Vašich hodín a rozmýšľate, ako hodiny viesť čo najzaujímavejšie.

Začala Vaša prvá hodina


Detičky sedia v laviciach. Už ste sa zoznámili. Porozprávali a viaceré tvrdia, že kresba a maľba ich zaujíma. Deti maľujú svoje zážitky z prázdnin. Vznikajú zaujímavé diela. Z mnohých by mohli byť aj moderné obrazy.